فرصت های شغلی

با سلام و تشکر از انتخاب این سایت 

مدیریت این سایت در نظر دارد فرصت شغلی برای همه هم وطنان گرامی ایجاد نماید .

به این واسطه از تمام آموزشگاه داران و مدرسان گرامی دعوت به همکاری نموده و با قرارداد دو طرفه بین این سایت و مدرسان و آموزشگاه داران 

و پوشش محصولات و تجهیزات هنرجوهایشان با در نظر گرفتن خرید تخفیفات بسیار مناسسبی را در نظر خواهد گرفت تا برای زحمات این همکاران گرامی 

مناسب و خشنود کننده باشه و به امید پروردگار موجب پر بار بودن این همکاری خواهیم شد . 

البته این سایت این نوید را خواهد داد که به تمام کسانی که در این زمینه همکاری نمایند در قسمتهای تبلیغات سایت با تخفیف بسیار عالی تبلیغات آموزشگاه و یا سالن 

و یا شخصی ایشان را اجرا نماید .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تماسهای قرار داده شده تماس حاصل نمایید .